Go to Top

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİMED BİLGİSAYAR YAZILIM A.Ş

e-Defter ile ilgili sıkça sorulan soruları aşağıda bulabilirsiniz.
Sormak istediğiniz soruyu listede bulamadıysanız buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

e-Defter nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Hangi defterler e-Defter olarak tutulabilir?

Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur.

e-Defter uygulamasından kimler yaralanabilir?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilir.
e-Defter e-fatura kullanan firmalar için yasal zorunluluktur ancak isteyen tüm firmalara gönüllü e-Defter kullanabilir, böylece defterlerini notere tasdik ettirme, yazdırma ve 10 yıl saklama zorunluluğundan kurtulurlar.

Gerçek kişilerin e-Defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza veya Mali Mühür temin etmiş,
  • e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

e-Defter beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defter yazılımlarının uyumluluğu ne demektir?

Uyumluluk, e-Defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlamasını ifade eder. Bir yazılımın uyumlu yazılım olması için Başkanlıkça yapılacak testleri başarı ile geçmesi gerekmektedir.

e-Defterin ve e-Defter beratının saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. e-Defter ibraz edilirken mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir.