Go to Top

Bimed e-Defter DEMO Talebi

BİMED BİLGİSAYAR YAZILIM A.Ş

Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Defter uygulaması yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren e-Defter Genel Tebliği'ne göre, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu defterlerin e-ortamda hazırlanıp bastırılmaksızın kaydedilebilmesi kolaylığını getiren e-Defter uygulaması, ilk olarak yevmiye defteri ve büyük defter için geçerli olacak.

Kurum/Şirketlerin GİB tarafından onaylanmış yazılımları kullanmaları gerekiyor. e-Defter uygulamasının önümüzdeki dönemde diğer tüm yasal defterler için geçerlilik kazanması bekleniyor.

Bimed e-Defterin Katkısı; hem mükelleflerin hem de özel sektör kurumunun vergisel ve vergisel olmayan birçok amacına katkıda bulunacak olan bir uygulama. Bilgi teknolojilerinin bu kadar yoğun olarak kullanıldığı günümüzde diğer ülkelerdeki benzer uygulamalara paralel olarak e-Defter uygulamasının ülkemizde de hayata geçirilmesi artık bir gereklilik halini alıyor.

Bimed e-Defter Yazılımı sadece Maliye Bakanlığı uygulamaları için değil, firmalardan çeşitli sebeplerle bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için de standart bir veri formatında bilgiler sunacağı için önemli faydalar sunuyor.

Bimed e-Defter Yazılımının uygulamasının demo sürümünü almak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurmanız yeterli olacaktır, sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.

Bizi Nereden Duydunuz?